Vanaf 31 mei 2019 kan u aandelen verwerven in ECO2050. De erkende coöperatieve vennootschap zal de middelen aanwenden om een achtergestelde lening te verschaffen aan de vennootschap Z-Kracht nv. Z-Kracht financiert en heeft deelnemingen in Belgische offshore windmolenparken in de Noordzee. Het betreft met name de operationele windparken C-Power en Rentel, en daarnaast het windpark SeaMade dat nog in ontwikkeling is.

Alvorens in te schrijven op B-aandelen dienen potentiële beleggers de volledige informatienota te lezen, en in het bijzonder de risicofactoren opgenomen in Deel 1 in overweging te nemen. Ook bij de veelgestelde vragen kan u nuttige informatie met betrekking tot de aanbieding terugvinden.

Word nu coöperant