Vanaf 31 mei 2019 kunnen burgers en maatschappen mee investeren in hernieuwbare energieprojecten. Zo kan men een steentje bijdragen aan de energietransitie die een duurzaam en koolstofarm energiesysteem tot doel heeft.

Wie is ECO2050

ECO2050 is een erkende coöperatieve vennootschap (cv) en werd opgericht door Nuhma cvba, het Limburgs Klimaatbedrijf. Nuhma is in handen van 41 Limburgse gemeenten en de gemeente Laakdal. Nuhma heeft participaties in vennootschappen die enerzijds actief zijn in hernieuwbare energieproductie en anderzijds in vennootschappen die (slimme) diensten ontwikkelen voor gemeenten. Via ECO2050 wil Nuhma burgers de kans bieden om mee te investeren in hernieuwbare energieprojecten en zo de betrokkenheid en maatschappelijke interesse te verhogen en te verbreden.

Wat is het doel van ECO2050

ECO2050 wil duurzame oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen, met een focus op hernieuwbare energie. ECO2050 wenst de betrokkenheid en de maatschappelijke interesse van haar aandeelhouders en het ruime publiek te verhogen en te verbreden bij het voeren van haar beleid.  

ECO2050 wil dit doel realiseren door kapitaal op te halen bij het publiek en dit ter beschikking te stellen aan een of meerdere vennootschappen die actief zijn in de sector van hernieuwbare energie. Daarnaast zal ECO2050 zich richten op de sensibilisering en het vergroten van de betrokkenheid van haar aandeelhouders en burgers bij de transitie naar een duurzamere energieopwekking, dit door infosessies en andere leden activiteiten. 

Uitgifte 31 mei 2019

Vanaf  31 mei 2019 stelt ECO2050 haar vermogen voor een eerste keer open en krijgen burgers de mogelijk om te investeren in ECO2050. Middels een informatienota wordt beoogd om 5 miljoen euro op te halen bij het brede publiek. U kan inschrijven op minimum 1 B-aandeel ter waarde van 50 euro, tot maximaal 1.000 B-aandelen, of 50.000 euro per aandeelhouder. De uitgifte loopt tot en met 31 december 2019, deze kan eerder gesloten worden bij beslissing door de Raad van Bestuur en wanneer het volledige bedrag is opgehaald.

De opgehaalde middelen worden via een achtergestelde lening ter beschikking gesteld aan de vennootschap Z-Kracht nv. Deze vennootschap investeert op haar beurt in offshore windenergie. Het betreft met name investeringen in de operationele windparken C-Power en Rentel. Daarnaast investeert Z-Kracht in SeaMade, een windpark in de Noordzee, waarvoor de financiering eind 2018 werd voltooid. De eerste werken op zee zullen in 2019 van start gaan, vanaf 2020 zal het windpark operationeel zijn. 

Alvorens in te schrijven op B-aandelen dienen potentiële beleggers de volledige informatienota te lezen, en in het bijzonder de risicofactoren opgenomen in Deel 1 in overweging te nemen. Ook bij de veelgestelde vragen kan u nuttige informatie met betrekking tot de aanbieding terugvinden.