Groene Noordzeestroom voor bijna 2 miljoen huishoudens in 2022

2022 is het tweede jaar met een volledig geïnstalleerde productiecapaciteit in de Belgische Noordzee. Alle 8 windparken in de eerste concessiezone zijn immers operationeel sinds december 2020. De windparken produceerden afgelopen jaar samen 6,6 TWh wat overeenkomt met 8% van de totale elektriciteitsvraag in België. Dit is het equivalent van de jaarlijkse energiebehoefte van bijna 2 miljoen gezinnen.

In optimale omstandigheden kunnen de Belgische offshore windparken 8TWh elektriciteit produceren wat overeenkomt met 10% van de Belgische elektriciteitsvraag. In 2022 was er een goede operationele beschikbaarheid, toch was de gemiddelde productie laag, dit is hoofdzakelijk te wijten aan een lager dan verwacht windaanbod. In 2022 waren er namelijk een groot aantal lange periodes met stabiel weer en lage windsnelheden.

Niettegenstaande staat België in de Europese top drie op het vlak van het aandeel offshore windenergie in de elektriciteitsvraag. België dient enkel Denemarken en het Verenigd Koninkrijk te laten voorgaan.

Het magere windjaar werd net voor het jaareinde, op 28 december, alsnog een beetje opgesmukt. Die dag hebben de windmolens op zee en aan land een recordhoeveelheid groene elektriciteit opgewekt. Om 7h15 werd er 4.505 MW geproduceerd, wat overeenkomt met de capaciteit van zo'n vier kernreactoren.

Bronnen: BOP - Belgian Offshore Platform & VRT