Prinses Elisabeth energie-eiland

In 2024 zal op 45 kilometer van de Belgische kust het Prinses Elisabeth energie-eiland gebouwd worden. Het energie-eiland zal zich centraal in de nieuwe zone voor offshore wind situeren en zo'n 5 hectare groot zijn boven water. Het wordt een piramideconstructie van betonnen structuren, die gevuld worden met zand. Rondom wordt een beschermingsmuur gebouwd om onder meer hoge golven buiten te houden en bescherming te bieden tegen de wind. Op het eiland komen een kleine haven voor onderhoudsschepen en een helikopterplatform.

Het doel van het energie-eiland is tweeledig. Enerzijds zal via het eiland de opgewekte stroom van de Prinses Elisabeth zone gebundeld worden om deze vervolgens gezamenlijk aan land te brengen. In deze nieuwe windzone worden drie bijkomende windparken gebouwd tegen 2030. Samen zullen ze instaan voor een elektriciteits-productie van 3,5 GW.

Anderzijds zal het in de toekomst een offshore netwerk worden waarlangs België stroom kan invoeren of exporteren. Het wordt namelijk een centraal aanknopingspunt voor toekomstige interconnectoren - onderzeese hoogspanningslijnen - met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Hierdoor wordt het Prinses Elisabeth energie-eiland de eerste internationale energiehub ter wereld.

Er is voorzien om in 2024 te starten met de bouw van het energie-eiland om vervolgens klaar te zijn tegen midden 2026. In de periode van 2026 tot en met 2030 dient de nodige infrastructuur aangelegd te worden om tot slot in 2030 operationeel te kunnen zijn.

Via volgend filmpje krijgt u o.a. een impressie van de opbouw van het energie-eiland en bijkomende technische details. 

Bronnen: Knack - De Tijd - De Standaard - Elia